Soviet Union

ussr

Pavel Chernov
     

 

Anatoly Frolov
     

 

Victor Gajdym
Vladimir Gordeev

 

Grigori Khartschenko
Flur Kalimulin
Alexander Klimantov
Vladimir Klytchkov
Viktor Kuznetsov Stanislav Kuznetsov  

 

Anatoly Maksimov Anatoly Mironov    

 

Victor Nikipelov      

 

Alexander Oleynikov      

 

Gennady Potekhin      

 

Victor Selivanov Vladimir Smirnov Igor Stolarov  

 

Sergei Tarabanko      

 

Oleg Volochov Efimov Vitali    

 

Murk Yang      
Visit Us On Facebook