Anton Kahl

 Riders  A-Z
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W
X Y Z

germany
Class: 500cc Solos.

 

Major Honours

World Longtrack Championship
Semi-final 1986, 1987.
Qualifying Round 1983.

European Grasstrack Championship
Finalist 1985.
Semi-final 1989.

 

Other Majors

Southern German Longtrack Champion: 1987.

Visit Us On Facebook