World Longtrack Championship 1974 (Final)

Qualifying Round (One)

Qualifying Round (Two)

Qualifying Round (Three)

Qualifying Round (Four)

Semi-final (One)

Semi-final (Two)

Final

International 1974

8 September at Scheessel

germany

ptof 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts Sf1 Sf2 Pts Fin Pts Ro Pos
14 Egon Muller     6     6     6 18 6   24 6 30   1
15 Ivan Mauger     4 6     6     16   6 22 4 26   2
9 Alois Wiesbock   6     6       4 16 4   20 1 21   3
16 Anders Michanek     3   2     4   9 3   12 3 15   4
2 Josef Angermuller 3       4   2     9 2   11 2 13   5
1  Don Godden 6     3     4     13   0 13 0 13   6
12  Peter Collins   1     3   3     7   4 11   11   7
7 Jon Odegard   4       4 1     9   2 11   11   8
10 Manfred Poschenrieder   3   4       2   9   1 10   10   9
6 Preben Bollerup
4         3     2 9 0   9   9   10
4 Jiri Stancl  2         1   3   6   3 9   9   11
5 Christoph Betzl  x       1     6   7 1   8   8   12
8 Preben Rosenkilde
  2   2         1 5     5   5   13
13 Milan Spinka      1   0       3 4     4   4   14
17 Hans Zierk     2 NS       1   3     3   3   15
18 Stanislav Kubicek     0     2 0     2     2   2   16
R Cord Heinrich Hoft       1       0   1     1   1   17
11 Edgar Stangeland   0       0   NS   0     0   0   18
R Bernd Broker                 0 0     0   0   19
3 Gottfried Schwarze F     NS         NS 0     0   0   20
Visit Us On Facebook